Gönül Tol makale kapak
E-Makale

ABD Ve AB’nin TürkiyePolitikasınınMerkezine Demokrasi ile İnsanHaklarının Alınması

For free

Türkiye, idealizm ile pragmatizmin buluştuğu güçlü bir vaka olarak arzı endam ediyor. İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü için yapılan baskı yalnızca Batının ideallerine değil, çıkarlarına da hizmet eder.

Product details
Licence