Perspectives - 1. Sayı

Perspectives Dergisi Kapakları

2012 yılından beri okurlarına ulaşan Perspectives-Türkiye'den Siyasi Analiz ve Yorum Dergimizin bugüne kadar çıkan sayılarının kapakları...

Editörden

Türkiye’nin gündemi toplumun her kesiminde hissedilen bir hızla değişiyor. Ekonomiden kültür ve iç siyasete, çevre sorunlarından dış siyasete kadar birçok alanda politik, yasal ve haliyle sosyal değişimler yaşanıyor. Her alanda kendini gösteren bu değişim sürecine bağlı olarak toplumsal kutuplaşma da keskinleşiyor. Böylesi kritik dönemlerde hükümetlere düşen öncelikli görev, toplumsal değişimin barışçıl ve demokratik bir mecrada gerçekleştirilmesine fırsat sağlamaktır. Oysa AKP hükümeti, bu dönüşüm sürecinde demokratik bir yol izlemek yerine gittikçe popülist ve otoriter siyaset yöntemlerine başvurmaktan kaçınmıyor.

Siyasi aktörlerin yanı sıra sivil toplumun da ayrı bir önem taşıdığı bu süreçte, Türkiye toplumunu anlamak, bu değişimin çeşitli siyasal ve sosyal alanlara yansımalarını kavrayabilmek için özellikle medyaya önemli bir görev düşüyor. Ancak çok boyutlu yapısal sorunları, eksiklikleri ve üzerindeki siyasal ve yasal baskılardan dolayı Türkiye medyasının bu görevi yerine getirebildiğini söylemek zor. Geçmişten günümüze taşınan bir sorun olarak haber ile yorum arasındaki ayrımın sınırlarının belirsizleşmesi, partizanca bir tutumla konuları ele alan hakîm gazetecilik anlayışı ve medya patronlarının iktidar odaklarıyla kurduğu ilişki biçimi Türkiye’de medyaya olan güveni sarsmıştır. Bu nedenle, okuyuculara kendi yorum ve analizlerini yapabilme imkânı sağlayan derin analiz ve bilgi ihtiyacının olduğunu düşünüyoruz.

Toplumsal değişimi ve buna olanak sağlayan ve yanıt veren siyaseti dışarıdan izleyenler için de bu bilgi ve analizlere ihtiyaç olduğu kesin. Doğru, nesnel koşulları gözeten, eksiksiz haber ve bilgilere ulaşılamaması, derinlikli analizlerin azlığı, Türkiye’yi anlamak isteyen ve Türkçe bilmeyen kişilerin işlerini daha da zorlaştırıyor. Türkiye hakkında yurtdışında yayımlanan makalelerin odaklandığı konuların darlığı da dikkat çekiyor. Türkiye’yle ilgili, özellikle de güncel politik konularda yabancı dilde kaynak sayısının azlığı ve var olanların daha çok olay temelli olması yine başka bir sorun. Yayımlanan haber ve makalelerde dış politika, ekonomi ve nadiren iç politika gibi konular ön plana çıkarken toplumsal değişim, siyasal sistem, çevre, ekoloji, sanat ve benzeri birçok konuyla ilgili az sayıda yabancı dilde haber ve analize rastlanılıyor.

Türkiye’deki değişimi anlayabilmek için yurtiçi ve yurtdışında daha çeşitli ve nitelikli analizlere ihtiyaç olduğu kanısındayız. Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği olarak, bu boşluğu bir ölçüde doldurmak amacıyla, Türkçe ve İngilizce dillerinde “Perspektif - Türkiye’den siyasi analiz ve yorum” adlı süreli bir yayın çıkartmaya karar verdik.

Üç ayda bir yayımlanacak bu derginin Türkiye ve özellikle Avrupa’daki sivil toplum, karar vericiler, kanaat önderleri ve Türkiye’deki gelişmeleri izleyen ve anlamak isteyenler için bir başvuru kaynağı olmasını amaçlıyoruz. Her sayıda dosya konusunun yanı sıra ekoloji, demokratikleşme, kültür, uluslararası siyaset ve HBSD’den haberler yer alıyor. Ayrıca bir insanın kişisel hikâyesi üzerinden toplumsal değişimin insani boyutunu gündeme getirmeye çalışıyoruz.

Bu ilk sayımızın dosya konusunda “derin devlet”in tarihi ve güncel arka planını çeşitli açılardan ele almaya çalıştık. Türkiye’de derin devlet, demokratikleşmenin önünde en büyük engellerden biri olarak duruyor. Çeşitli reformlar yoluyla asker ile siyaset arasındaki ilişkinin değiştirilmesi, Ergenekon ve türevi davalar zinciri, darbecilere karşı açılan davalar gibi adımların ardından derin devletin yok edilmeye mi çalışıldığı, onunla uyum mu sağlandığı ya da derin devletin aktörlerinin değiştirilmeye çalışılıp çalışılmadığı son dönemde çok tartışılan bir konu. Bu sorulara yanıt aradığımız bu ilk sayımızda ayrıca eğitim sistemi reformu, sanattaki sansür, yenilenebilir enerji ve sağlık sistemi reformu gibi güncel ve önemli konulara da değinmeye çalıştık.

Perspektif dergisinin sadece Türkiye’den siyasi analiz ve yorumlar sunmakla kalmayıp Türkiye’nin barışçıl, demokrat ve sürdürebilir bir gelecek inşası için önemli olan canlı ve verimli bir tartışma zemini yaratacağını umut ediyoruz. Perspektif’in dosya konusu ile ilgili açık oturumlar düzenleyerek siz sevgili okurlarımızla bu konular ile ilgili yoğun fikir alış verişi içinde bulunmayı arzu ediyoruz. Dergimizde yer alan makalelerin tamamına buaradn-web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Makaleler bölümler halinde aşağıda biglilerinize sunulmuştur.

Heinrich Böll Stiftung Derneği Temsilciliği adına

“Perspektives Türkiye ekibi

* Perspectives dergisi ücretsizdir. Dergi aboneliği için info@tr.boell.org adresine başvurabilir ve posta adresinizi bildirebilirsiniz.

Yayınlar

Perspectives #1.12

Perspectives - Türkiye'den siyasi analiz ve yorum dergisinin ilk sayısı çıktı. Bu ilk sayıda yer alan "Derin Devlet" dosya konusunun yanı sıra kültür, dış politika, ekoloji ve demokrasi alanlarına dair Türkiye'den makaleler bulacaksınız. Keyfili okumalar dileriz

HBSD'den haberler