Perspectives - 9. Sayı

Editörden

Bu Perspectives sayısı tam iki seçim arasında çıkmış oluyor. Böylece, hem Mart sonundaki yerel seçim sonuçları değerlendiriyoruz, hem de yerel seçimin Cumhurbaşkanlığı seçimine ışık tutan eğilimleri gözden geçiriyoruz. Yerel seçim arefesinden Cumhurbaşkanlığı seçimi eşiğine, tanık olduğumuz güç mücadelesinin toplumsal yansımalarına ve tabii sebep olduğu değişimlere değinerek geleceğe dönük perspektiflere ışık tutmaya çalışıyoruz.

1 Temmuz 2014 tarihinde, yani Perspectives’in baskıya girdiği günde, AKP’nin geleceğiyle ilgili planlar açıklanacak ve ayrıca, İmralı’ya giden heyet de, Abullah Öcalan’ın cumhurbaşkanı seçiminde Kürt hareketinin göstereceğe tavra ilişkin görüşleri bildirmiş olacak. Kürt hareketinin geleceğe yönelik stratejisi ve değişimini İrfan Aktan’ın kalemiyle dikkatlerinize sunuyoruz.

Günümüz Türkiye’sinin siyaset dünyasına bakıldığında, cinsiyet boyutunun önemi çok aşikârdır: Bir yandan “büyük liderlerin sözde büyük siyaseti sanki toplumda kadınlar yokmuşcasına bir algı yaratırken, öbür yandan özellikle BDP/HDP ve de CHP’nin  “toplumsal cinsiyet” açılımıyla, kadınlar ve LGBTİ bireyler “büyük resim”de daha görünür olmaya başlıyor. Her ne kadar dev projelerin veya büyüme politikasının hayatın cinsiyet boyutunu yok sayan bir söylemle karşı karşıya olsak da, hem Gezi protestolarında hem de dev projelere karşı yürütülen birçok mücadelede kadınların ve LGBTİ bireylerin katılım oranının yüksekliği çok bariz.

Bu olgu bize siyasal ve toplumsal değişimin cinsiyet boyutunu mercek altına alma gereğini gösteriyor. O nedenle, derin siyasal ve toplumsal değişimi, ekonomik büyüme politikasını “cinsiyet demokrasisi” gözüyle analiz etmeye ve yerel/ulusal siyasetin cinsiyet boyutuna dikkat çekmeye çalıştık. Bir yandan “mor ekonomi”yi, yani ekonominin mor boyutlarını inceliyoruz, diğer yandan yerel seçimleri ve sonrasını cinsiyet gözüyle değerlendiriyoruz.

İki seçim arası sıkışmış bir dönemde, ayrıca, Türkiye “demokrasinin neresinde” sorusuna ışık tutmaya çalıştık. Yerel seçimler sırasında ortaya çıkan demokrasi sorunları ve izleme inisyatifleri Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik birçok soruyu beraberinde getirdi: Cumhurbaşkanlığı seçiminde, adayların tanıtımı TRT gibi kamusal – yani yurttaşların vergisiyle finanse edilen – televizyon ve radyo kanallarında ne kadar eşit fırsatlara sahip? Seçim kampanyaların finansmanı nasıl sağlanacak ve denetlenecek? Seçim ve sayım sırasında “kediler yüzünden elektriğin kesilmesi” nasıl önlenecek? Seçim yasası ve seçim bölgeleri hangi kriterlere göre belirlenecek? Seçilmiş bir Cumhurbaşkanı, varolan siyasî sistemle ne kadar örtüşüyor? Zaten değiştirilmesi gerektiği söylenen anayasaya ve siyasi sistemin noksanlıklarına yeni bir sorun eklediği için siyasî sistemin değişimine ivme kazandıracak mı? Varolan güç dengesinde Türkiye toplumunu demokrasi ve cinsiyet demokrasisi açısından nasıl bir gelecek bekliyor? Bütün bu sorularu 1 Ekim 2014 sayısında tartışacağız.

Herkese iyi yazlar ve iyi okumalar...

Perspectives ekibi adına

Ulrike Dufner

Perspectives Sayı 9

Perspectives - "Türkiye'den siyasi analiz ve yorum" dergimizin 9. sayısı çıktı. Bu sayıda iki adet dosya bulunuyor: Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi önemli siyasi aktörlerin durum ve stratejilerini inceleyen demokrasi dosyamız ve toplumsal cinsiyet ve makroekonomi dosyamız. Özellikle ikinci dosyamızın 2015'te Türkiye'nin başkanlığında toplanacak olan G20 zirvesine toplumsal cinsiyet lensinden bakmak adına bir ön çalışma işlevi görmesini umuyoruz. Her zamanki gibi ekoloji, dış politika ve kültür başlıkları altında birbirinden ilginç makaleler de ilginize sunulmakta.

İKİ SEÇİM ARASI TÜRKİYE DEMOKRASİSİ