Finans ve Enerji Verimliliği

Product details
Date of Publication
Ocak, 2012
Publisher
Heinrich Böll Stiftung Derneği türkiye Temsilciliği
Number of Pages
60
Licence
All rights reserved
Language of publication
Türkçe
ISBN / DOI
978-605-88952-8-7
Table of contents

4......Önsöz
7......Finans ve Enerji Verimliliği Yuvarlak Masa Toplantısı
19.....Enerji Verimliliği Kredileri
Melih Çadırçı (KfW)
25.....Su ve Biyoçeşitlilik Konularında Finansal Sorumluluk
Ivo Mulder (UNEP-FI)
31.....Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilir Kalkınma
Alper Acar (UNDP)
37.....Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı
Burak Kartal (TURSEFF)
43.....Şekerbank ve Enerji Verimliliği
Şafak Bezirgan (Şekerbank)
47.....Yuvarlak Masa Toplantıları Özeti
57.....Konuşmacılar