Fırat Genç

2014 Ekim ayında Boğaziçi Üniversitesi Modern Türkiye Tarihi Bölümü’nden Politics in Concrete: Social Production of Space in Diyarbakır, 1999-2014 başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. Ferhat Kentel ve Meltem Ahıska ile birlikte yürüttüğü araştırma 2007 yılında ‘Milletin Bölünmez Bütünlüğü’: Demokratikleşme Sürecinde Parçalayan Milliyetçilikler ismiyle kitaplaştırıldı. Akademik çalışmalarının yanı sıra kentleşme ve toplumsal hareketler üzerine yazıları çeşitli dergilerde yayımlandı. Sosyal bilimler alanında İtalyanca ve İngilizceden çevirileri bulunmakta.

Yazar, çevirmen.