Toni Haastrup

Stirling Üniveristesi Uluslararası Siyaset Bölümü’nde kıdemli okutman.  Avrupa Birliği dış ilişkileri üzerine uzman eğitimci ve araştırmacı. Sık sık toplumsal cinsiyet, feminizm ve dünya siyasetinde sürekli sömürgeleştirme üzerine konumlara ve medya yorumları yapmaktadır.  

İletişim: Twitter: @ToniHaastrup

Contributions: