Yeşil Ekonomi ve Müşterekler

Image removed.

Temiz havayı, suyu, otlakları, parkları, müziği ve edebi eserleri müştereklerimiz kabul edelim. Bunun ekonomi için anlamı nedir? Bu “müşterekler” her bir bireyin, şirketin ya da ülkenin ücretsiz kullanımınaaçık olmalı mı? Bu “malların” müşterekler kabul edildiğini hayal edin; bu durumda ekonomiyi nasıl düzenleriz? Sınırlar, ön koşullar neler olacak? Devletin, yerel yönetimlerin, özel şirketlerin ve bireylerin rolü nedir? Küçük ölçekte, parkları, edebi eserleri ve dinlediğimiz müzikleri paylaşmak zor değil. Ülke ölçeğinde veya ülkeler arasında müşterekler fikrini tartışmak ise birçok soru işaretini beraberinde getiriyor.

Modern tarihin bir dönemi kapandı. Kapitalizmin büyüme dayatmasının ekosisteme zarar verdiğini biliyoruz. Dünyadaki sınırlı kaynakların kullanımı ve paylaşımı konusunda sorunlar var. Uluslararası alanda bu kaynakların paylaşımını ve kullanımını düzenleyen kurallar ya yeterli değil ya da herkes tarafından kabul görmüyor. Küresel iklim değişikliğini durdurmak için yürütülen müzakere süreci bunun örnekleriyle dolu. İnsanların çıkarlarını koruma konusunda hükümetlere duyulan güven de son yıllarda azaldı. Bu durumda yeni bir çözüm yolu bulmak gerekiyor. Ekoloji ve ekonomi alanında çalışan birçok uzman böyle bir yolun olduğunu söylüyor: Müşterekler!

Müşterekler fikri herkese ait kaynaklar üzerinde yeniden hak iddia etmek, onları paylaşmak ve birlikte yönetmek demek. Suyu, toprağı, bilgiyi, tohumları, genleri, atmosferi ve kentlerdeki kamusal alanları eşitlik ve sürdürülebilirlik temelinde yönetecek yeni bir sistem kurabilir miyiz? Müşterekler kavramı, ortak kamusal mallar bize yeni bir ekonomik sistemin yolunu açabilir mi? Heinrich Böll Stiftung Derneği, bu yıl dördüncüsü yapılacak Yeşil Ekonomi Konferansı’nda “Yeşil Ekonomi ve Müşterekler” konusunu tartışmaya açıyor.

Müştereklerimiz nelerdir sorusuna yanıt vermeye çalışarak başlayacağımız konferansımızda, kentteki çevresel ve kültürel değerlerden gıdaya, hava ve sudan bilgiye kadar her alanda ortaya çıkan paylaşım ve yönetim sorunlarına çözümler aranacak. Yeşil ekonomi içerisinde müştereklerin rolü tartışılacak.

Yeşil ekonomi ve müşterekler konusuyla ilgilenen herkesi, konferansımızı izlemeye ve tartışmalara katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

----------------------------

Müşterekler konusunda almanca ve/veya ingilizce olarak daha fazla bilgi için tıklayınız.

16-17 Kasım 2013

Yer: Cezayir Toplantı Salonu, Hayriye Caddesi 12, Galatasaray, Beyoğlu-İstanbul

Program

16 Kasım 2013 Cumartesi

09:00 Kayıt
09:30 Açılış konuşması
Ulrike Dufner - Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilcisi

1. OTURUM – Müşterekler nedir?

09:40 Ana Konuşmacı: David Bollier/Commons Strategies Group (Müşterekler Strateji Grubu)
(Video konferans)
Yeni bir ekonomik sistemde müştereklerin rolü

10:10 Soru-Yanıt (Moderatör: Özgür Gürbüz )
10:40 Ara

11:00 Temel müşterekler (Moderatör: Nafiz Güder )
Küresel, Özel ve Kamusal Mallar
Bengi Akbulut/Politik Ekoloji Çalışma Grubu
Müşterekler Üzerinde Piyasa Baskısı (Gıda, Su ve Tarım)
Stefo Benlisoy/İstanbul Teknik Üniversitesi
Müştereklerin Tasarımı, Kıstaslar ve Sorunlar
Ali Kerem Saysel/Boğaziçi Üniversitesi

11:45 Soru-Yanıt
12:15 Öğle yemeği

13:30 Alışılmamış müşterekler (Moderatör: Olcay Bingöl)
Armağan Ekonomisi
Ayşegül Güzel/Zumbara Platformu
Açık/Özgür Bilgi/Erişim: Dijitalde Paylaşımcı Müşterekler
Serhat Koç/Korsan Parti Hareketi
Amatör Tiyatrolar ve Telif Hakkı
Elif Karaman/Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları
Fikri Haklar: Çözümsüz İkilem (mi?)
Ahmet Asena/MÜ-YAP

14:30 Soru-Yanıt
15:00 Ara

2. OTURUM – Kuşatılmış müşterekler ve direniş

15:15 Yerel sorunlar ve küresel arayışlar (Moderatör: Fikret Adaman)
Kentsel Müşterekler
Begüm Özden Fırat/Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mali Müşterekleri Geri Almak
Thomas H. Greco, Jr./Community Information Resource Center (Toplum Bilgi Merkezi)
Yunanistan 2013 | Müşterekler-Sıfır Noktası: Bugün ve ötesine bir bakış
Nikolaos Anastasopulos/ Atina Teknik Üniversitesi

16:00 Soru-Yanıt
16:30 İlk günün sonu

17 Kasım 2013 Pazar
10:00 Kayıt
10:30 - 12:30
FORUM: Müştereklerimize nasıl sahip çıkar nasıl çoğaltırız?
(‘World Cafe’yöntemiyle)

  • Enerji ve müşterekler
  • Kentsel müşterekler
  • Kültürel müşterekler

LCV: 14 Kasım 2012
İletişime geçilecek kişi: Banu Yayla
info@tr.boell.org
Tel: 0212 249 15 54
Konferansın ilk günü Türkçe-İngilizce eşzamanlı çeviri yapılacaktır.