Perspectives - Sayı 13

Product details
Date of Publication
Haziran, 2015
Publisher
Heinrich Böll Stiftung Derneği
Number of Pages
58
Licence
All rights reserved
Language of publication
Türkçe
Table of contents

İçindekiler
3 Editörden
KAPAK: KÜRESEL YÖNETİŞİM VE KALKINMA
4 Kalkınmanın krizi ve alternatifler, Ümit Akçay
10 Adaletsizlik ekseni olarak kalkınma: Adalet ve Kalkınma Partisinin kalkınma stratejileri,
Bengi Akbulut
16 Bir “kalkınma” anlayışının hikâyesi, Utku Güngör
DEMOKRASİ
20 7 Haziran seçimleri: seçmek için seçenek lâzım, Büşra Ersanlı
24 Sürgündeki Kamp Armen, Gökhan Tan
EKOLOJİ
30 Türkiye’de ve dünyada küçük aile çiftçiliği ve yeniden köylülük, Cengiz Aktar
DIŞ POLİTİKA
34 Kuzey Kıbrıs: Mustafa Akıncı ile yeni dönem,Prof. Dr. Ahmet Sözen
KÜLTÜR
38 “Bakur: Bir Gerilla Belgeseli” Neden Festivalde Gösterilemedi?, Esin Berktaş
45 “Yüz Yıllık Ah!”: Diyarbakır’ın 1915 hafızası, Merve Erol
İNSAN MANZARALARI
52 Hayatı değiştirecek mücadeleye su taşımak, Nazik Işık
55 HBSD'den Haberler