Bulanık Sınırlar: İklim Değişikliği Çağında Dış Politika

Analiz

22. Heinrich Böll Stiftung Dış Politika Konferansı’nın üçüncü oturumunda, sondan bir önceki panel, Almanya-Hindistan ilişkisi ile çevre ve iklim sorunları arasındaki bulanık sınırlara odaklanacak.

Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca yazara aittir. Heinrich Böll Stiftung’un veya 22. Dış Politika Konferansı’nın diğer katılımcılarının görüşlerini yansıtmayabilir.

2000 yılındaki 1. Böll Stiftung Dış Politika konferansı sırasında, iklim değişikliği çoğu dış politika uzmanı açısından temel bir endişe kaynağı değildi. BM iklim konferanslarının ana serisi olan COP’lar sadece birkaç yaşındaydı. G7 gibi belirleyici uluslararası kuruluşlara liderlik eden ülkeler, iklim değişikliğini birinci öncelikleri haline getirmediler ve Almanya’nın yeni G7 başkanlığı gündeminde yaptığı gibi bir “iklim krizinden” kesinlikle bahsetmediler.

22. Böll Stiftung Dış Politika Konferansı farklı bir dünyada gerçekleşiyor. Artık bir dış politika konferansı iklim değişikliğine değinmeden herhangi bir konuyu ele alamaz. Ticaret konulu bir panel mi var? Karbon sınırı düzenlemeleri ve iklim kulüpleri hakkında konuşmanın tam zamanı. Güvenlik konulu bir panel mi? İklim değişikliğinin askeri operasyonları nasıl etkileyebileceğini ve iklimin etkilerinin mevcut gerilimleri nasıl artırdığını düşünmek önemli. Büyük güçlerin birbiriyle rekabetini mi konuşacağız? Enerjinin değişen jeopolitiğini ve enerji dönüşümünü, yeni uluslararası koalisyonlar yaratma potansiyelini ele almadıkça tartışma yetersiz olacaktır. Hatta “iklim dış politikası” terimi yeni hükümetin koalisyon anlaşmasına bile girdi.

Bir vaka çalışması: Almanya-Hindistan ilişkileri

Günün sondan bir önceki paneli, Almanya (Franziska Brantner ve Dirk Messner) ve Hindistan’dan (Sunita Narain) uzmanları bir araya getirecek. Bu ikili ilişkiye bakarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin iklim dış politikasının temel konularını nasıl daha geniş bir perspektiften gördükleri hakkında çok şey öğrenmek mümkün.

Benzer bir konu olan, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere iklim finansmanı geçen yıl Glasgow’da düzenlenen COP26’nın önceliklerinden biriydi. Kanada ve Almanya’nın ortaklaşa hazırladığı bir rapora göre, zengin ülkeler iklim finansmanı için 2020 yılına kadar yılda 100 milyar dolar sağlama konusunda 2009 yılında verdikleri sözü yerine getirmedi ve bu hedefi 2023’e kadar tutturamayacaktı. Bazı ülkeler konferans yaklaşırken finansmanlarında artış yapacaklarını ilan etmişti. Almanya, finansmanını 4 milyardan 6 milyara çıkaracağını söylerken, AB Komisyonu 2021-2027 yılları arasında 4 milyar dolar daha vaat ederek dönem boyunca toplam finansmanını 28 milyar dolara çıkardı.

Bu adımlar olumlu, ancak yeterli değil. Örneğin, Küçük Ada Devletleri İttifakı yaptığı açıklamada, daha hızlı bir şekilde ve daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kaçırılan 100 milyar dolarlık hedefin çok küçük olduğunu açıkça belirtti ve şöyle dedi: “Hindistan, gelişmiş ülkelerin en kısa sürede iklim finansmanı olarak 1 trilyon dolar sağlamasını bekliyor.”

Bununla birlikte kamu hibeleri ve kredilerin yanı sıra harekete geçirilen özel sermaye iklim finansmanı bulmacasının sadece bir parçası. Net Sıfır için Glasgow Finansal İttifakını oluşturan 450 şirket, yaklaşık 130 trilyon dolarlık varlığı temsil ediyor, bu nedenle bu paranın sadece küçük bir kısmını iklim koruma projelerine yönlendirmek, 100 milyar dolarlık taahhüdü yerine getirmenin etkisini gölgede bırakacaktır. Hem Almanya hem de Hindistan için iklim korumaya yönelik fonları yönlendirmenin yolu, düzenleme, vergi, ticaret, finansal açıklık ve tedarik politikalarının bir bileşimi ile mümkün olabilir. Son olarak, kalkınma ortaklıkları bağlamında harcanan bir iklim finansmanı daha var. Buna göre Almanya, COP26’da Hindistan için 1,2 milyar dolarlık kalkınma finansmanı daha yapacağını duyurdu. Hint-Alman kalkınma işbirliği üç alana odaklanıyor: Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, kentsel gelişim ve yenilenebilir kaynaklara geçiş. Isınmayı 2 derecenin altında tutacaksa, dünyanın bunun gibi iklimle ilgili daha fazla ve daha güçlü ortaklıklara ihtiyacı olacak.

Kişi başına düşen GSYİH açısından Almanya ve Hindistan ne kadar farklı olsalar da, benzer zorluklarla karşılaşıyorlar. Her iki ülke de çok az petrol ve gaz üretiyor ve bu nedenle enerji ithalatına bağımlı. Bu durum dış ekonomi politikalarını şekillendiriyor ve yerli yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşmasını hızlandırmak için başka bir neden haline geliyor.

Her iki ülke de kömüre bağımlı. Kömür santralleri hâlâ Almanya’da elektriğinin %20’sinden fazlasını üretiyor ve ülkenin 2030 yılına kadar tamamlanması gerekirken hayli yavaş ilerleyen kömürden çıkış stratejisi enerji dönüşümünü engelliyor. Hindistan elektriğinin yaklaşık üçte ikisini üretmek için kömür yakıyor. Ayrıca Hintli müzakereciler Glasgow İklim Paktı’nın metninde kömürden “aşamalı çıkış” yerine kömürü “aşamalı azaltma” şeklinde değişiklik yaptırma çabalarıyla COP26’da manşetlere çıktı. Her iki ülkede de kömürün önemi yalnızca elektrik arzındaki rolünden değil, aynı zamanda ulusal ekonomi-politikteki yerinden de kaynaklanmakta. Brandenburg ve Saksonya gibi Alman eyaletlerinde kömür endüstrisi yerel ekonomi için önemini korurken, devlete ait Hint Demiryolları için kömür taşımacılığı hayati bir gelir kaynağı.

Çevre mi, iklim mi, yoksa her ikisi de mi?

Alman Yeşiller Partisi sera gazı emisyonlarıyla ilgili yaygın endişelerden çok önce, 1980’de kuruldu. O zamanlar insanların aklında iklim sorunları değil, çevre sorunları, temiz hava ve su, nükleer atıklar gibi konular vardı. Almanya ve Hindistan’daki son gelişmelerse, iklim ve çevre sorunlarının derinden iç içe olduğunu gösteriyor.

Örneğin Delhi’de neler olduğuna bakalım. 2021 Kasım’ında Hintli otoriteler ülkenin başkentinin çevresindeki altı kömür santralini kapattı; ancak karbon emisyonlarını azaltmak için değil, zehirli dumanı azaltmak için. Delhi tehlikeli ince partikül seviyeleri (PM 2.5) sebebiyle, dünyanın en kirli başkenti. Dr. Sunita Narain Bilim ve Çevre Merkezi’ndeki meslektaşlarıyla on yıllardır bu sorunu çözmek için çalışıyor. Örneğin Delhi’deki otobüslerde kullanılmak üzere daha temiz yanan sıkıştırılmış gazın kullanılmasını savunuyorlar. Sera gazı emisyonlarının etkileri ertelenir ve tüm dünyaya yayılırken, bununla ilgili hava kirliliği sorunu acil ve yerel bir sorun, bu da insanları ücretsiz taşıt kullanmaktan ziyade yerel olarak eylemde bulunmaya motive etmenin daha kolay olabileceği anlamına geliyor. İnsanlar, küresel enerji sektörünü temizleyerek soludukları havayı da temizleyebilir.

Almanya kısmen dizel motorlar ve Volkswagen emisyon skandalının merkezinde yer alan partikül emisyonları nedeniyle son yıllarda çeşitli hava kirliliği sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Stuttgart ve Hamburg şehrin bazı bölgelerinde eski dizel araçların kullanımını yasakladı. Dr. Dirk Messner’in liderliğinde Alman Çevre Ajansı, toplu taşıma kullanımının artırılması ve daha yüksek karbon fiyatlandırması gibi hem iklim hem de çevreye fayda sağlayacak önlemler için çağrıda bulunmayı sürdürdü.

Yeni “Ampel” koalisyonunun iklim-çevre bağlantısına yaklaşımı nedir? Yeni hükümet, iklim ve çevre konularında bakanlığın sorumluluklarını yeniden değerlendirdi. Uluslararası iklim politikası sorumluluğunun Çevre Bakanlığı’ndan Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yönetimindeki Alman Dışişleri Bakanlığı’na geçmesi bekleniyor. Ekonomisini gezegenin sınırları içinde çalışacak şekilde yeniden yönlendirirken Almanya’yı müreffeh tutmak, tüm hükümetin görevi.

Kuşkusuz, iklim ve çevre sorunları arasındaki ince ve bulanık sınır, öncelikler farklı olduğunda anlaşmazlığa yol açabilir. Avrupa Komisyonu’nun nükleer enerjiye yapılan belirli yatırımları “sürdürülebilir” olarak tanıma önerisi, nükleeri düşük karbonlu bir güç kaynağı (iklim için iyi) olarak destekleyen AB üye devletleri ile tehlikeli nükleer atıklarla başa çıkmak için uzun vadeli bir çözüm yolunun (çevre için kötü) hâlâ var olmadığına işaret edenler arasında bir tartışma başlattı. Hem Almanya hem de Hindistan, emisyonları azaltmak için müttefiklerin ve ortakların farklı yaklaşımlara sahip olduğu bir dünyada hareket etmek zorunda. Örneğin Hindistan, 2024 yılına kadar mevcut 22 santrallik nükleer filosuna 9 yeni nükleer reaktör eklemeyi planlıyor.

Bütün hükümetler açısından zor bir dönem

Çevre, finans, kalkınma, diplomasi... iklim değişikliği bu sorunlu alanların her birini etkiliyor. Alman Dışişleri Bakanlığı’nın 2020’de yazdığı gibi, “iklim politikası artık sadece çevre politikası değildir, uzun süredir dış politikanın merkezine kaymıştır.” 22. Böll Dış Politika Konferansı’ndaki uzman konuşmacılar, Yeşil dış politikanın her zamankinden daha önemli olduğu bir dünyada tüm bu konuları birlikte değerlendirmeye çalışacak.