adil dönüşüm

KAPAK

Türkiye'de güncel kentleşme üzerine

Published: 28 Ocak 2020

Küresel boyutlu bir kentsel dönüşümün, Türkiye’deki yansımalarını ve güçlü baskının karşısında halen susturulamayan,durdurulamayan kent hareketine dair yazsı.