Aaron Stein

Aaron Stein Dış Politika Araştırma Enstitüsü (Foreign Policy Research Institute [FPRI]) ve
Ortadoğu Programının direktörü ve Ulusal Güvenlik Programının vekil direktörüdür. Dr. Stein
Türkiye’yle ilgili bir araştırma programını yönettiği Atlantik Konseyi’nde kıdemli araştırma
uzmanlığı yaptığı dönemde, özellikle İran özelinde Ortadoğu’da nükleer silahların
yaygınlaşmaması çalışmasına nezaret etti ve Ortadoğu’daki devlet dışı aktörler üzerine,
Suriye ve Irak’taki Kürt gruplarına odaklanan bir araştırma yürüttü. Arms Control Wonk ve
The Chain Reaction podcastlerinin sunuculuğunuda sürdürüyor.
Cenevre Güvenlik Politikaları Merkezi’nde (İsviçre) doktora araştırmacısı, Kraliyet Birleşik
Hizmetler Enstitüsü’nde (Londra) uzman araştırmacı ve Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar
Merkezi’nde (İstanbul) Nükleer Silahların Yaygınlaşmaması Programı Yöneticisi olarak
bulundu.
Dr. Stein’ın yazıları Survival ve RUSI Journal gibi hakemli dergiler ve Foreign Affairs, War on
the Rocks ve The American Interest gibi süreli yayınlarda yayımlandı.
Lisansını San Francisco Üniversitesi’nde tamamladı, Monterey’deki Middlebury Institute of
International Studies’den nükleer silahların yaygınlaşmamasına odaklanan çalışmasıyla
uluslararası siyaset alanında yüksek lisansını yaptı. Dr. Stein, doktorasını Londra’da bulunan
Kings College’da Ortadoğu ve Akdeniz Çalışmaları alanında yaptı.

Contributions:

5 Kasım 2021