Dominik Tolksdorf
HBS Washington Dış İlişkiler ve Güvenlik Program Direktörü

Dominik Tolksdorf, ağırlıklı olarak transatlantik ilişkiler, Doğu Avrupa, Türkiye ve Orta Doğu başlıkları altında projelerin yürütüldüğü Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası programından sorumludur.

Heinrich-Böll-Stiftung Washington DC’ye katılmadan önce, Münih ve Brüksel’deki düşünce kuruluşları ve akademik enstitüler için çalışan Tolksdorf, Doğu Avrupa ve Balkanlar, AB siyaseti ve dış ilişkileri ile uluslararası çatışmaların çözümüne yönelik girişimler üzerinde araştırmalar yaptı. 2012-2014 yılları arasında SAIS Transatlantik İlişkiler Merkezi, Institut français des Relations Internationales ve ABD Barış Enstitüsü’nde Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik alanında Transatlantik Doktora Sonrası Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. Hakemli dergilerde yayımlanmış çok sayıda akademik makalesi, görevlendirmeyle gerçekleştirdiği birçok araştırma, yazdığı sayısız siyasi makale ve köşe yazısı bulunuyor. 2012 yılında Avrupa Birliği’nin Bosna-Hersek’teki (Nomos) reformları destekleme politikaları hakkında bir kitap yayımladı.

Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi alanında doktora derecesine ve Turku Üniversitesi’nden (Finlandiya) Avrupa Siyaseti, Ekonomisi ve Hukuku alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.