Özge Zihnioğlu

Özge Zihnioğlu Liverpool Üniversitesi’nde öğretim görevlisidir. Türkiye sivil toplumu, Avrupa
Birliği sivil toplum desteği ve Türkiye-AB ilişkileri hakkında araştırmalar yapıyor ve yayınlar
hazırlıyor. Araştırmaları, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), British
Academy, British Council ve Mercator Foundation tarafından ödüllendirildi. Zihnioğlu,
European Union Civil Society Policy and Turkey: A Bridge Too Far? (Palgrave Macmillan,
2013) ve EU-Turkey Relations: Civil Society and Depoliticization (Routledge, 2020)
kitaplarının da yazarı. Makalelerinin yayımlandığı uluslararası dergiler arasında Journal of
Common Market Studies, Third World Quarterly, Turkish Studies ve Voluntas yer alıyor. Son
araştırmasında, muhafazakâr/milliyetçi devletçi aktörler ile pandeminin sivil toplum üzerindeki
uzun vadeli etkisini ele alıyor. Zihnioğlu, yurttaşlık aktivizminin dünya çapında değişen
örüntülerini inceleyen ve yeni gelen sivil toplum yardımı kuşağının içerimlerini analiz eden
Carneige Endowment’s Civic Research Network’ün de bir parçası. Zihnioğlu, Bilim
Akademisi’nin Genç Bilim İnsanları Ödülü (2015) ile Uluslararası İlişkiler Konseyi Teşvik
Ödülü’nün (2018) sahibi ve Türkiye Bilim Akademisi’nin Genç Akademisyenler çalışma
grubunun yürütme kurulunda görev yapıyor.